संपर्क

संपर्क :

"क्षितीज गुरुकुल विद्यानिकेतन अ‍ॅण्ड ज्युनिअर कॉलेज"

बुरुंगवाडी, भिलवडी रेल्वे स्टेशन जवळ, ता. पलूस, जि. सांगली

मोबाईल क्र : ९६६५१९८९०४ , ७७५८८००८२२ , ०२३४६-२३३००६

ई-मेल : kshitigurukul3006@gmail.com

Facebook : kshitijgurukulburungwadi