Read more

Show more

सिद्धविनायक शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित क्षितिज गुरुकुल विद्यानिकेतन अँड ज्युनिअर कॉलेज बुरुंगवाडी संकुलाची 100% निकालाची परंपरा कायम

सिद्धविनायक शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित क्षितिज  गुरुकुल विद्यानिकेतन अँड ज्युनिअर कॉलेज बुरुंगवाडी संकुलाची 100% निकाला…

सांगली शिक्षण संस्थेतर्फे घेण्यात येणाऱ्या TSE व शताब्दी परीक्षेमध्ये क्षितिज गुरुकुल विद्यानिकेतन बुरुंगवाडी विद्यालयाचे घवघवीत यश

सिद्ध विनायक शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित क्षितिज गुरुकुल विद्यानिकेन अँड ज्युनिअर कॉलेज बुरुंगवाडी ता.प…

इयत्ता आठवी NMMS 2023-2024 परीक्षेमध्ये क्षितिज गुरुकुल विद्यानिकेतन बुरुंगवाडी विद्यालयाचे घवघवीत यश

इयत्ता आठवी NMMS परीक्षेमध्ये क्षितिज गुरुकुल विद्यानिकेतन बुरुंगवाडी विद्यालयाचे घवघवीत यश जिल्हा गुणवत्ता यादीत 07 …

ADMISSION OPEN NIWASI 2024- 25

क्षितिज गुरुकुल विद्यानिकेत अँड ज्युनिअर कॉलेज बुरुंगवाडी ता. पलूस जि. सांगली  सैनिकी पॅटर्न निवासी संकुल बुरुंगवाडी  A…

क्षितिज गुरुकुल विद्यानिकेतन अँड ज्युनिअर कॉलेज बुरुंगवाडी ता.पलूस येथे क्षितिज फेस्ट (इ.१ली ते ४थी) २०२४ चा बहारदार असा शुभारंभ करण्यात आला.

क्षितिज गुरुकुल विद्यानिकेतन अँड ज्युनिअर कॉलेज बुरुंगवाडी ता.पलूस येथे क्षितिज फेस्ट २०२४ चा बहारदार असा शु…

Load More That is All